اجاره دستگاه دابلو

اجاره دستگاه هایفو

/page-63-rental-equipment-hifu

باتوجه به نیاز بخش پزشکی و با توجه به هزینه های بالای درمان و مخصوصا هزینه های درمان زیبایی .


اجاره دستگاه هایفوتراپی

/rental-device-hifu-5

لطفا جهت اجاره یا رنت دستگاه هایفوتراپی با شمارهای 09200921960 یا 09120921960 تماس حاصل نمایید.