اجاره هایفو

اجاره دستگاه هایفوتراپی

/rental-device-hifu-5

لطفا جهت اجاره یا رنت دستگاه هایفوتراپی با شمارهای 09200921960 یا 09120921960 تماس حاصل نمایید.


رنت دستگاه هایفو

/rental-device-hifu-2

اجاره یا رنت دستگاه هایفو تراپی اجاره یا رنت دستگاه هایفو (دابلو -اس یا گلد )لطفا جهت رزرو و دریافت با شمارهای   09200921960 یا 09120921960 تماس حاصل نمایید.